Buhalterinė apskaita

PILNAS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS NUO A IKI Z:

Mūsų įmonei pateikti pirminiai dokumentai registruojami buhalterinėje apskaitoje;
Apskaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis;
Apskaičiuojami mokesčiai;
Teikiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms;
Vykdomi mokėjimai;
Vykdoma skolų apskaita;
Įmonės vadovas ir atsakingi darbuotojai konsultuojami mokesčių klausimais.

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA:

Apskaičiuojamas darbo užmokestis įmonės darbuotojams ir su tuo susiję mokesčiai, teikiamos deklaracijos VSDF (Sodrai), VMI, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitos paslaugos. Galima pagal suderintą formą parengti kitas reikalingas ataskaitas įmonės vadovybei.

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJA:

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos susideda iš visų apskaitininko atliktų operacijų patikrinimo ir kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, kurių negali atlikti apskaitininkas, pvz.: darbo užmokesčio apskaičiavimas, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos įmonės vadovybei, vidaus ataskaitų rengimas.

KITOS PASLAUGOS ĮMONĖMS:

Kliento įmonės finansinių rodiklių analizė;
Biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė;
Piniginių srautų planavimas ir kontrolė;
Konsultavimas dėl finansinių sprendimų;
Kapitalo pakankamumo skaičiavimas;
Kapitalo pakankamumo rodiklio ataskaitų rengimas ir teikimas akcininkams bei valstybinėms institucijoms.

BUHALTERINĖS PASLAUGOS GYVENTOJAMS:

Metinių GPM ataskaitų parengimas ir teikimas VMI,
Individualios veiklos pagal patentą ir pagal pažymą buhalterijos tvarkymas,
Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais.